Podczas narady poruszono min. tematy dotyczące poprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu, stanu wyposażenia jednostek OSP, współpracy z innymi służbami oraz bieżące sprawy szkoleniowe i operacyjne.Opis założonej sytuacji O godz.fifteen.00 dyżurny PSK w Myślenicach otrzymał telefoniczną informację od pracownika Leśnictw… Read More


our internships are based on extensive-time period relations and notion to get ready you for any place of junior specialist. if you are offered no less than twenty five-30 hours per week and would like to check out your know-how in exercise, usually do not hesitate to apply.If you want to achieve success on this placement you need to have Master’… Read More


Laureaci turniejów dla uczniów szkół zasadniczych przyjmowani są do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych niezależnie od kryteriów, o których mowa powyżej. W 1984 ukończyłem naukę w Zespole Szkół Gastronomicznych nr one w Krakowie - Nowej Hucie…. Już w szkole podstawowej wiedziałem, że po jej ukończeniu będę kontynuował… Read More